اخبار فرهنگی هنری

ثبت ملی مهارت قلمزنی سنتی

ثبت ملی مهارت قلمزنی سنتی
در نامه علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به علی احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد آمده است: در اجرای مواد «۱۱ و ۱۲» از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مواد «۲ و ۳» آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران و همچنین آیین‌نامه مشارکت در پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس شهر‌ها و روستا مصوب ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، مراتب ثبت عناصر به شرح زیر، در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس ایران اعلام می‌شود. هرگونه اقدام که موجب حراست و پاسداری این میراث شود، مورد تأکید است.
بازی محلی استخوان پاپک روستای فدیشه لاردسو/ دستمال بازی (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان رضوی) به شماره ۲۶۱۸ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
مهارت سنتی بافت پرده گلیمی به شماره ۲۶۲۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
فن و مهارت تهیه چهل گره اعلایی به شماره ۲۶۲۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
مهارت پخت غذای چهار لقمه اشکوه به شماره ۲۶۲۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
مهارت قلمزنی سنتی (ارجاع به شماره ثبت‌های ۱۹۲۷،۱۵۶۰،۸۴) به شماره ۲۶۲۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
فن و مهارت ساخت اوسه سنتی/ جنگر/ شه‌ن/ اوسین؛ چنگک کشاورزی (منطقه‌ای به پیشنهاد کهگیلویه و بویراحمد) به شماره ۲۶۲۶، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
مهارت پخت غذای سنتی دمپخت اشکوه به شماره ۲۶۲۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
مهارت سنتی دست‌دوزی روی پارچه به شماره ۲۶۲۸ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
فن و مهارت ساخت خمچک سنتی/ تیر و تخته/ تخته وردنه (منطقه‌ای به پیشنهاد کهگیلویه و بویراحمد) به شماره ۲۶۲۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
فهرست در خطر و نیازمند پاسداری فوری
مهارت سنتی چلنگری (ارجاع به شماره ثبت‌های ۸۹ و ۱۳۴ (در خطر) ۱۹۷۳، ۱۸۹۰، ۱۷۴۲، ۱۶۴۴، ۱۵۰۳، ۱۰۳) به شماره ۱۳۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
همچنین در نامه مشابه دیگر قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی به استاندار کهگیلویه و بویراحمد مراتب ثبت ملی «بازی محلی کل برد (منطقه‌ای به پیشنهاد خوزستان)» به شماره ۲۵۲۶ و «مهارت بافت شیردنگ و وریس (منطقه‌ای به پیشنهاد خوزستان)» به شماره ۲۵۲۷ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملوس در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ابلاغ شد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8231835/ثبت-ملی-مهارت-قلمزنی-سنتی

همچنین بررسی کنید
نزدیک
دکمه بازگشت به بالا