اخبار ورزشی

تامین ۲۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

تامین ۲۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن
 محمد مهدی بلوردی گفت:بر اساس دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن، اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی باید تا پایان شهریورماه در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن قرار بگیرد. همچنین حدود ۲۲ هزار هکتار زمین از اراضی مسکونی مستعد داخل محدوده شهر‌ها به امر مسکن تخصیص داده شده که در حال حاضر با عمده آن‌ها قرارداد منعقد و تحویل پیمان کار شده است.
به گفته او،  دسته دیگری از اراضی، در مالکیت وزارت راه و شهرسازی است، اما به واسطه قرارگیری در خارج از محدوده شهر‌ها و حریم شهرها،  بررسی می شود.وی مساحت این اراضی را بیش از ۳۸ هزار هکتار دانست و افزود: این اراضی در کارگروه‌های استانی در دست بررسی است. از حدود ۴میلیون واحد،۲ میلیون به شهر‌های جدید و ۸۰۰هزار واحد هم برای روستاها  برنامه ریزی کرده ایم، در حال حاضر از ثبت نام پنج هزار و ۵۷۰ میلیون نفر در سامانه مسکن سه هزار و ۸۰۰ نفر واجد شرایط دریافت مسکن هستند.عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت:دو هزار و ۲۲۹ هکتار از این اراضی هم در دستور کارِ کارگروه‌های زیربنایی است. بیش از ۱۲ هکتار از این اراضی در کمیته‌های کارشناسی استان در حال رسیدگی قرار دارد که بر تسریع سیر مراحل بررسی تاکید کرده‌ایم. اراضی وزارت علوم عمدتا در محدوده شهری است و زیرساخت‌ها، منابع موردنیاز را برای بارگذاری جمعیت از پیش فراهم کرده است.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8233189/تامین-۲۲-هزار-هکتار-زمین-برای-طرح-نهضت-ملی-مسکن

دکمه بازگشت به بالا