اخبار ورزشی

چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی را در دستور کار قرار دادیم

چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی را در دستور کار قرار
دادیم
آقای میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری استخدامی در برنامه صف اول مواردی در بیان کرد.
سوال:در خصوص جشنواره شهید رجایی توضیح دهید.
لطیفی: این جشنواره یک مبنای دینی دارد. ارزیابی عملکرد به دنبال تشویق کسانی است که عملکرد مطلوب دارند. از میانه دهه ۷۰ برگزاری این جشنواره مطرح شد. از دهه ۸۰ مسئله بررسی عملکرد دستگاه‌ها به این جشنواره اضافه شد و از سال ۸۷ این موارد کامل‌تر شد و امسال ۱۷ امین دوره این جشنواره برگزار شد که در آن تقدیر از عملکرد دستگاه و خط گذاری برای سال آینده صورت گرفت.
سوال:چقدر جشنواره شهید رجایی جنبه تشریفاتی دارد؟
لطیفی:در ارزیابی عملکرد همیشه موارد و نکاتی مانند مطرح شدن پارتی بازی بوده است. یک تیم برای بررسی اشکالات برگزاری جشنواره در سال‌های قبل تشکیل شد. شفافیت راه حل مطرح شد برای راهکار پایان دادن به این حرف‌ها بود.۲۰ دستگاه را درگیر ارزیابی کردیم.
متولی شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی از آن برای ارزیابی قسمت‌های مربوط مشارکت خواستیم. سعی کردیم ارزیابی ۳۶۰ درجه و همه جانبه باشد.
هیچ دستگاهی در ارزیابی عملکرد رتبه عالی را کسب نکرد.
سوال:کدام دستگاه‌ها عملکرد بهتری داشتند؟
لطیفی:دستگاه‌هایی که خوب هستند وزارت دفاع، نیرو، کشور، برنامه و بودجه و میراث بودند.
وزارت دفاع و وزارت کشور امسال جایزه را دریافت کردند. وزارت کشور رشد خوبی نسبت به عملکرد در سال گذشته داشته است به همین سبب به آن جایزه تعلق گرفت.
سوال:فرآیند ارزیابی چگونه است؟
لطیفی:مرحله اول تدوین شاخص‌ها است. شاخص‌های عمومی مانند دولت الکترونیک است. بعد از تدوین، شاخص‌ها برای دستگاه‌ها ارسال می‌شد بعد بررسی میدانی و در نهایت نمره گذاری می‌شود.
سوال:ارزیابی چه زمانی است؟
لطیفی:شاخص‌ها قبلا ارسال شده و تقریبا از اردیبهشت مستندات جمع و بررسی می‌شود.
سوال:نظارت از چه دستگاه‌هایی است؟
لطیفی: در حوزه نظارت، قوه قضاییه با ما همکاری دارد.
سوال:چه دستگاه‌هایی برای این بحث ارزیابی کمک می‌کنند؟
لطیفی:سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، دفتر ریاست جمهوری، معاونت علمی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو کمک می‌کنند.
سوال:وجه تمایز جشنواره امسال با دوره‌های قبل چیست؟
لطیفی: تنوع ارزیابی، شفافیت، توجه به دستگاه‌های که رشد داشته اند از وجه تمایزات بوده است  سازمان امور مالیاتی از این دست بوده که رشد عملکرد نسبت به سال گذشته داشته است.
سوال:جایزه جشنواره چه بوده است؟
لطیفی:جایزه معنوی است. برای دستگاه اجرایی برای همکاران آن دستگاه یک ضریب در حقوق و دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
سوال:با دستگاه‌های ضعیف چه برخوردی می‌شود؟
لطیفی:تا کنون مکانیزمی در نظر گرفته نشده است. اما در سند تحول اشاره شده که باید سازوکاری مانند سلب مسئولیت مدیران در نظر گرفته شود. یک توافق نامه با برنامه بودجه برای ارزیابی عملکرد‌ها و تخصیص‌ها داریم.
سوال:سامانه دولت سنج چیست؟
لطیفی: در این سامانه نمره کل دولت در شاخص‌های مختلف مانند عمومی، اختصاصی و عدد جمع به نمایش داده می‌شود.
امکانی که ایجاد شده این است که افراد می‌توانند در خصوص گزارشات منتشر شده نظرات و نکات خود را ارائه دهند و ظرف ۲۴ ساعت بررسی می‌شود و نتیجه آن اعلام می‌شود.
سوال:اکنون برای ارتقای بهره وری چه اقدامی انجام شده است؟
لطیفی:سازمان بهره وری سه ماموریت دارد و چند سالی است که به سازمان اداری استخدامی اضافه شده است این ماموریت عبارت از این است که مشخص کند بهره وری چیست، چقدر است و باید در این خصوص چه کرد.
ما عضو سازمان بهره وری جهان هستیم. یک سامانه‌ای راه اندازی شد سامانه سابا که وضعیت بهره وری را اندازه گیری و بهره وری را به ما نشان می‌دهد مورد آخر هم ارائه راه حل  و خلاقیت است. یک سند در این خصوص داریم که ۱۰ بخش دارد.
سوال:چه میزان استخدام دستگاه اجرایی داریم؟
لطیفی:بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.
در سیاست‌های کلی نکاتی را در خصوص چابک سازی مطرح کردیم باید اول ماموریت دستگاه‌ها بازخوانی شود باید کار‌های به مردم واگذار شود.
چابک سازی موضوعی نیست که در کوتاه مدت حل شود. آنقدر چربی دولت زیاد شده تنفس را سخت کرده است.
بحث بازنگری کارکنان دولت آغاز شده است. ارزیابی‌ها واقعی نیست.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8228039/چابک‌سازی-دستگاه‌های-دولتی-را-در-دستور-کار-قرار-دادیم

دکمه بازگشت به بالا