اخبار ورزشی

آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی اموال تملیکی اعلام شد

آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی اموال تملیکی اعلام
شد
۰۹:۵۰ – ۱۴ مهر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۰ – ۱۴ مهر ۱۴۰۱
 آقای سید عبدالمجید اجتهادی گفت: پایان وقت امشب آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی اموال تملیکی است،  بر این‌ اساس متقاضیان تا پایان وقت روز پنج‌شنبه نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه تدارکات دولت الکترونیک اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان تأکید کرد: بازگشایی پاکت قیمت پیشنهادی متقاضیان و رمزگشایی طبق برنامه اعلامی، روز شنبه ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام و نتایج آن اعلام خواهد شد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8253487/آخرین-مهلت-شرکت-در-مزایده-خودروهای-خارجی-اموال-تملیکی-اعلام-شد

دکمه بازگشت به بالا