اخبار فضای مجازی

اعلام لیست نهایی وزنه‌برداران حاضر در قهرمانی آسیا

اعلام لیست نهایی وزنه‌برداران حاضر در قهرمانی آسیا
لیست نهایی وزنه برداران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیای بحرین اعلام شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.  
ایران با ۱۰ وزنه بردار در بخش مردان و ۷ وزنه بردار در بخش زنان شرکت کرده است.  
در بخش مردان کشور‌های ایران، ازبکستان، چین تایپه و قزاقستان با ترکیب کامل ۱۰ نفره حضور دارند.  
تیم چین نیز در این مسابقات شرکت کرده که ۳ وزنه بردار در بخش مردان و ۵ وزنه بردار در بخش زنان دارد. چین در بخش مردان در دسته‌های سبک وزن نماینده دارد.  
۱۰۲ وزنه بردار از ۲۴ کشور در بخش مردان و ۸۴ وزنه بردار از ۲۱ کشور در بخش زنان حضور دارند.  
از میان نمایندگان ایران، رسول معتمدی در تیم مردان صدر نشین گروه خود است که البته دسته اصلی معتمدی ۱۰۲ کیلوگرم است، اما با تشخیص کادرفنی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه می‌زند.  
در تیم زنان هم الهام حسینی به همراه وزنه بردار یک کشور دیگر صدر نشین دسته ۸۱ کیلوگرم هستند و برای اولین بار است که یک وزنه بردار دختر ایران صدرنشین گروه خود می‌شود.  
رکورد‌های ورودی بخش زنان به شرح زیر است: 
گروه A دسته ۵۹ کیلوگرم۹ وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: پوپک بسامی با ۱۸۵ کیلوگرمبیشترین رکورد ورودی: نماینده چین با ۲۱۵ کیلوگرم 
گروه A دسته ۶۴ کیلوگرم:شش وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: فاطمه کشاورز با ۱۹۸ کیلوگرمبیشترین رکورد ورودی: نماینده ویتنام با ۲۲۵ کیلوگرم 
دسته ۷۱ کیلوگرم: گروه B شش وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: فروغ یونسی با ۱۹۰ کیلوگرم 
گروه Aهشت وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: الهه رزاقی با ۲۱۳ کیلوگرم بیشترین رکورد ورودی: نماینده چین با ۲۴۰ کیلوگرم گروه A دسته ۷۶ کیلوگرم:۹ وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: ابریشم ارجمند خواه با ۲۱۳ کیلوگرمبیشترین رکورد ورودی: نماینده چین با ۲۵۱ کیلوگرم 
گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم:هفت وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: الهام حسینی با ۲۳۰ کیلوگرمبیشترین رکورد ورودی: حسینی و نماینده قزاقستان هر دو با رکورد ۲۳۰ کیلوگرم صدرنشین هستند.برای اولین بار است یک دختر وزنه بردار ایران در لیست نهایی در صدر گروه خود قرار می‌گیرد.  
گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم: شش وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: فاطمه یوسفی ۲۳۰ کیلوگرمبیشترین رکورد ورودی: نماینده قزاقستان با ۲۸۰ کیلوگرم 
رکورد‌های ورودی بخش مردان به شرح زیر است:  گروه B دسته ۶۱ کیلوگرمهفت وزنه بردار حضور دارند و رکورد ورودی مجید عسگری نماینده ایران ۲۵۰ کیلوگرم است.
گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم:هفت وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نمایندگان ایران: محمد زارعی و مسعود چترایی هر دو با ۳۵۰ کیلوگرم بیشترین رکورد ورودی: رکورد ۴ وزنه بردار قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان ۳۶۰ کیلوگرم است.  
دسته ۹۶ کیلوگرم: گروه Bشش وزنه بردار در این گروه قرار دارند و علیرضا معینی با رکورد ۳۵۰ کیلوگرم در این گروه وزنه می‌زند. معینی وزنه بردار رده جوانان ایران است که کادرفنی تصمیم گرفت در بزرگسالان آسیا نیز وزنه بزند.  
گروه Aهشت وزنه بردار حضور دارند.رکورد ورودی نماینده ایران: رضا بیرالوند با ۳۶۰ کیلوگرم بیشترین رکورد ورودی: نماینده چین تایپه با ۳۸۱ کیلوگرم 
گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم:  شش وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نماینده ایران: رضا دهدار با ۳۷۵ کیلوگرمبیشترین رکورد ورودی: فارس الباخ از قطر (قهرمان المپیک توکیو) با ۴۰۰ کیلوگرم 
گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم:  هفت وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی نمایندگان ایران: امیر عزیزی ۳۸۰ و رسول معتمدی ۴۰۰ کیلوگرم دسته وزنی اصلی معتمدی ۱۰۲ کیلوگرم است، اما کادرفنی تصمیم گرفته است که معتمدی در یک وزن بالاتر یعنی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه بزند.  بیشترین رکورد ورودی: معتمدی با ۴۰۰ کیلوگرم 
گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم: ۱۰ وزنه بردار حضور دارند.  رکورد ورودی  نمایندگان ایران: علی داودی ۴۰۰ و محسن دادرس ۴۲۰ کیلوگرم بیشترین رکورد ورودی: گور میناسیان از بحرین ۴۴۰ کیلوگرممیناسیان وزنه بردار شاخص ارمنستان بود که با تغییر تابعیت از این پس برای تیم بحرین وزنه می‌زند.   
برنامه رقابت نمایندگان ایران: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)یکشنبه ۱۷ مهر گروه B دسته ۶۱ کیلوگرم مردان از ساعت ۱۱:۳۰
دوشنبه ۱۸ مهر گروه A دسته ۵۹ کیلوگرم زنان  از ساعت ۱۶:۳۰
سه شنبه ۱۹ مهر گروه A دسته ۶۴ کیلوگرم زنان از ساعت ۱۴
چهارشنبه ۲۰ مهر گروه B دسته ۷۱ کیلوگرم زنان از ساعت  ۱۱:۳۰گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم زنان از ساعت ۱۴
پنجشنبه ۲۱ مهر گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم مردان از ساعت ۱۴گروه A دسته ۷۶ کیلوگرم زنان از ساعت ۱۶:۳۰
جمعه ۲۲ مهر ‌گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم زنان از ساعت ۱۴ 
شنبه ۲۳ مهر گروه B دسته ۹۶ کیلوگرم مردان از ساعت ۱۱:۳۰گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم مردان از ساعت ۱۴گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم مردان از ساعت ۱۶:۳۰
یکشنبه ۲۴ مهر گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم مردان از ساعت ۱۰:۳۰گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم  زنان از ساعت ۱۳گروه A دسته ۱۰۹ + کیلوگرم مردان از ساعت ۱۵:۳۰

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8254173/اعلام-لیست-نهایی-وزنه‌برداران-حاضر-در-قهرمانی-آسیا

دکمه بازگشت به بالا