اخبار سیاسی

گزارش حادثه فوت مهسا امینی تا سه شنبه در کمیسیون نهایی می شود

گزارش حادثه فوت مهسا امینی تا سه شنبه در کمیسیون نهایی می
شود
۲۰:۰۲ – ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۲۰:۰۲ – ۱۶ مهر ۱۴۰۱ رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خبر داد؛ رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفت وگویی، با بیان این خبر گفت: کمیسیون ابعاد مختلف این حادثه را با استماع گزارش نهادهای مختلف و بررسی گزارش‌های کتبی همه بخش‌های ذی ربط مورد بررسی قرار داده همچنین کمیسیون طی مکاتبه‌ای رسمی با پزشکی قانونی گزارش این سازمان را در این خصوص خواسته است و پس از وصول این گزارش نیز به صورت کامل در کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محمدصالح جوکار گفت: پس از جمع بندی همه متون و گزارش‌های وارده، تا سه شنبه گزارش نهایی تدوین می‌شود.
پس از وقوع حادثه برای مهسا امینی با دستور رئیس مجلس کمیته‌ای در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس برای پیگیری ابعاد این موضوع با فوریت تشکیل شد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8255139/گزارش-حادثه-فوت-مهسا-امینی-تا-سه-شنبه-در-کمیسیون-نهایی-می-شود

دکمه بازگشت به بالا