اخبار بین المللی

سیکا به نهادی مهم برای گفتگوی کشور‌های آسیایی تبدیل شده است

سیکا به نهادی مهم برای گفتگوی کشور‌های آسیایی تبدیل شده
است
گوترش امروز پنجشنبه با ارسال این پیام ویدئویی به ششمین کنفرانس سیکا در آستانه پایتخت قزاقستان تاکید کرد: سیکا طی ۳۰ ساله گذشته به صحنه حیاتی برای گفتگو بین کشور‌های آسیایی تبدیل شده، همه ما از یک آسیای آرام و موفق نفع می‌بریم و من از همکاریمان در دستیابی به اهداف مشترک یعنی پیشبرد توسعه پایدار، ترویج حقوق بشر، صلح و ثبات، و تقویت همکاری‌های چند جانبه قدردانی می‌کنم.
او گفت: درحالیکه تنش‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌ها و شرایط اضطراری بشردوستانه در حال افزایش است، اعتماد و همبستگی رو به افول است.
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه بحران آب و هوایی زندگی‌ها را در همه جا ویران کرده و اینکه سایه سنگین کرونا همچنان ادامه دارد، گفت: بحران هزینه‌های زندگی سخت‌ترین ضربه را به آسیب پذیرترین افراد وارد می‌کند، فقر و گرسنگی را بدتر می‌کند و منجر به ناآرامی سیاسی و اجتماعی می‌شود.
او همچنین خاطر نشان کرد که در چنین وضعیت بسیار چالش برانگیزی، تلاش‌های منطقه‌ای بمنظور ایجاد اعتماد و اطمینان بیش از همیشه ضروری است.
ششمین نشست سیکا که در سال ۱۹۹۶ به ابتکار قزاقستان تشکیل شد، با حضور سران ۱۱ کشور از جمله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه آغاز به کار کرد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8258395/سیکا-به-نهادی-مهم-برای-گفتگوی-کشور‌های-آسیایی-تبدیل-شده-است

دکمه بازگشت به بالا