اخبار بین المللی

روسیه: توافق صادرات غلات ممکن است متوقف شود

روسیه: توافق صادرات غلات ممکن است متوقف شود
“گنادی گاتیلوف” نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین گفت مسکو در صورت اجرا نشدن شرط‌های مرتبط با صادرات مواد غذایی و کود‌های روسیه، ممکن است از توافق صادرات غلات خارج شود.
به گزارش روسیا الیوم، گاتیلوف بر ضرورت اجرای کامل توافق استانبول مبنی بر انتقال غلات از بنادر اوکراین از یک سو و صادرات مواد غذایی و کود‌های روسیه توسط همه طرف‌ها از سوی دیگر تأکید کرد.
این در حالی است که “یوری اوشاکوف” مشاور رئیس جمهو روسیه پیشتر گفته بود بخش دوم قرارداد صادرات غلات روسیه مطلقا اجرا نشده است.
توافقنامه استانبول درباره صادرات غلات روسیه که روز ۲۲ ماه ژوئیه امضا شد، دارای دو بخش است؛ بخش نخست، ساز و کار صادرات غلات از بنادر دریای سیاه که تحت تسلط اوکراین قرار دارد و بخش دوم، مانع زدایی در مسیر صادرات مواد غذایی روسیه به بازار‌های جهانی.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8258809/روسیه-توافق-صادرات-غلات-ممکن-است-متوقف-شود

دکمه بازگشت به بالا