اخبار فضای مجازی

بررسی ظرفیت رشته ها برای مدال آوری در بازی های هانگژو/ برابری جنسیتی شعار یا عمل؟

بررسی ظرفیت رشته ها برای مدال آوری در بازی های هانگژو/
برابری جنسیتی شعار یا عمل؟
پس از انتخاب سید مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک بعنوان سرپرست کاروان ورزشی اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو، اولین نشست کارشناسی بازی‌های آسیایی با حضور سرپرست کاروان اعزامی، معاونین و مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک عصر روز گذشته و در محل کمیته برگزار شد.در این نشست پس از مرور اقدامات انجام شده برای بازی‌های آسیایی هانگژو، نتایج بازی‌های کشور‌های اسلامی قونیه جهت بررسی وضعیت رشته‌های مختلف جهت اعزام به بازی‌های آسیایی هانگژو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست ضمن تاکید بر حضور قدرتمندانه کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیایی هانگژو، بر کیفی سازی کاروان تاکید شد و فدراسیون‌ها به سه دسته تقسیم شدند که طی آن، رشته‌های قطعی با ظرفیت کامل جهت کسب مدال؛ رشته‌های قطعی با ظرفیت نا مشخص شانس کسب مدال و همچنین رشته‌های مشروط (عدم شانس کسب مدال) مورد بررسی ستاد عالی قرار خواهند گرفت.
در این جلسه اعضا با توجه به سیاست برابری جنسیتی در بازی‌ها و همچنین افزایش سبد مدال آوری کاروان کشورمان بر نگاه حمایتی به حوزه ورزش بانوان شایسته ایران حمایت همه جانبه و تاکید کردند و باید دید این موضوععملی خواهد شد یا خیر؟ ما یکی از نکات مورد توجه نشست فوق بررسی برنامه‌های انتخابی المپیک پاریس در برخی رشته‌ها با توجه به همزمانی آن با بازی‌های آسیایی هانگژو بود تا خللی در این زمینه برای رشته‌ها بوجود نیاید.
همچنین افزایش فعالیت‌های آکادمی ملی المپیک و مرکز سنجش در راستای همراهی با فدراسیون‌ها و رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو و انتخابی المپیک پاریس مورد تاکید قرار گرفت که برگزاری تست‌های آمادگی جسمانی و توسعه قابلیت‌های جسمانی از مهمترین موارد فوق بود. البته تعریف شاخص برای اعزام تیم‌ها و یا نفرات در برخی رشته‌های اعزامی از موارد دیگر مورد بحث جلسه ستاد عالی بود.
در این نشست مناف هاشمی دبیر کل و سرپرست کاروان، سید محمد پولادگر، مریم کاظمی پور، نصراله سجادی، مهین فرهادی زاد، علی رغبتی، علیرضا پاکدل، آرش فرهادیان، فرید فتاحیان و ایمان مسعودی حضور داشتند.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8258893/بررسی-ظرفیت-رشته-ها-برای-مدال-آوری-در-بازی-های-هانگژو-برابری-جنسیتی-شعار-یا-عمل

دکمه بازگشت به بالا