اخبار ورزشی

افزایش پروازهای اربعین سه برابر سال گذشته شد

افزایش پروازهای اربعین سه برابر سال گذشته شد
محمد محمدی بخش گفت: اربعین امسال یک اتفاق متفاوت بود و همواره رهبری در بیانات خود اعلام کرده اند که مراسم  امسال از تمام دوران تاریخ با شکوه تر برگزار شده و این خود یک مدال افتخار بر گردن ما است.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیش از چند میلیون زائر و در بخش هوایی با تمامی محدودیت ها در ایام اربعین جابه جا شدند این در حالی است که از لحاظ کیفیت و کمیت بهترین خدمات ارائه شد.
او می گوید: امسال با درگیر شدن ۲۰ فرودگاه و اختصاص ترمینال سلام و همکاری گمرک و خدمات هندلینگ و موفق شدیم در بازه ۱۵تا ۳۰ شهریور ۲هزار ۸۴ پرواز و ۲۵۷ هزار نفر را جابه جا کنیم که سه برابر سال گذشته بوده است.
محمدی بخش گفت: با فراهم کردن زیرساخت ها ۹۰درصد پروازها به سمت فرودگاه نجف شد و با پیگیری های صورت گرفته هزار ۱۲۰ مجوز پرواز در هفته صادر شد این در حالی است که پیش از این ۱۵۵ پرواز به صورت هفتگی داشتیم و تا آخر ماه صفر این پروازها ادامه‌ پیدا کرد و با همه محدودیت و امسال و یک مسافر جا نماند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بزرگترین سانسور تاریخ در این بخش انجام شد چراکه هیچ یک از رسانه ها بزرگترین اجتماع بشری و حضور ۲۰ میلیونی عاشقان را نادیده گرفتند.
 

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8259635/افزایش-پروازهای-اربعین-سه-برابر-سال-گذشته-شد

دکمه بازگشت به بالا