اخبار بین المللی

وزیر دارایی جدید انگلیس: باید تصمیمات دشواری اتخاذ کرد

وزیر دارایی جدید انگلیس: باید تصمیمات دشواری اتخاذ
کرد
جرمی هانت گفت: طی چند هفته گذشته اشتباهاتی انجام شد به همین دلیل من در این سمت حضور دارم. کاهش مالیات‌ها در دورانی که ما از همگان می‌خواستیم فداکاری کنند، کاری اشتباه بود. همچنین عدم حمایت از طرح‌های اقتصادی با پیش بینی‌های انجام شده از سوی دفتر بودجه اقدامی اشتباه بود. هر دو مسئله مورد بررسی قرار گرفته اند.
او گفت: کاری که اکنون باید انجام دهیم شامل تلاش برای ایجاد ثبات می‌شود. ما باید ثبات را افزایش دهیم که سبب افزایش رشد در بلندمدت می‌شود. در زمینه هزینه‌ها باید تصمیمات دشواری اتخاذ شود. هزینه‌ها براساس مقداری که مدنظر ما بود افزایش نخواهند یافت.هانت افزود: ما قصد داریم از همه بخش‌های دولتی بخواهیم بهره وری و راندمان بیشتری داشته باشند. همچنین قصد نداریم مالیات‌ها را براساس سرعت مدنظرمان کاهش دهیم و برخی مالیات‌ها حتی افزایش خواهند یافت. این یک پیام دشوار است، اما فکر می‌کنم ما باید با مردم صادق باشیم و اگر می‌خواهیم افزایش نرخ بهره را همچنان در سطحی پایین نگه داریم، باید سبب اطمینان بخشی به بازار در این باره شویم که می‌توانیم همه برنامه‌ها و طرح هایمان را تأمین مالی کنیم.
گفتنی است جرمی هانت روز گذشته از سوی لیز تراس نخست وزیر انگلیس به عنوان وزیر دارایی این کشور منصوب شد. تراس کواسی گوارتنگ را از این سمت اخراج کرد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8259901/وزیر-دارایی-جدید-انگلیس-باید-تصمیمات-دشواری-اتخاذ-کرد

دکمه بازگشت به بالا