اخبار فضای مجازی

صحنه دلخراش در فوتبال ایتالیا/ سر بازیکن مصدوم لگد شد

صحنه دلخراش در فوتبال ایتالیا/ سر بازیکن مصدوم لگد
شد
۲۳:۴۰ – ۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۲۳:۴۰ – ۲۳ مهر ۱۴۰۱ دروسی در شوک فرو رفت

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8259918/صحنه-دلخراش-در-فوتبال-ایتالیا-سر-بازیکن-مصدوم-لگد-شد

دکمه بازگشت به بالا