اخبار بین المللی

پیشرفت در مذاکرات تبادل اسرا میان صنعا و ریاض

پیشرفت در مذاکرات تبادل اسرا میان صنعا و ریاض
عبدالقادر مرتضی، رئیس کمیته امور اسرا و بازداشت شدگان در دولت نجات ملی یمن در صنعا اظهار داشت، تمامی مشکلات با عربستان در پرونده اسرا حل شده است.
مرتضی در گفتگو با المیادین تاکید کرد، موانع باقی مانده تنها با مزدوران مستقر در مأرب است. او از ائتلاف عربستان خواست تا با فشار بر مزدوران، مشکلات باقی مانده را نیز حل کند.
عبدالقادر مرتضی گفت: هنوز مشکلاتی میان ما و طرف‌های مزدور، به ویژه در مأرب، وجود دارد، زیرا آنان مشکل تراشی می‌کنند، این کار آنهاسبب تاخیر در تبادل اسرا شده است، تمامی مشکلات موجود میان ما و عربستان حل شده و مشکلی میان ما و آنها، جز مشکلات ما با مزدوران در مأرب باقی نمانده است، زیرا با آنان هنوز حتی یک گام هم رو به جلو نرفته ایم.
مجری در ادامه، گفت: دیدار‌های متبادل میان مقامات صنعاء و ریاض برای حل پرونده اسرا، به حل بخش قابل توجهی از مشکلات موجود منتهی شد و صنعاء به هیئت عربستان خبر داد، مشکلات باقی مانده، تنها با طرف‌های یمنی هوادار عربستان است و در واقع این گروه‌ها مانع اجرایی شدن توافق مارس گذشته می‌شوند. احمد زبیبه گزارش می‌دهد.
احمد محمد زبیبه خبرنگار المیادین گزارش داد: سه روز دیدار‌های متبادل میان صنعاء و ریاض با هدف پیشرفت در پرونده تبادل اسرا میان دو طرف، موجب شد تا بخش قابل توجهی از مشکلات که بیشتر بر سر فهرست و اسامی و مطابقت آنان با واقعیت بود حل شود.
صنعاء اعلام کرد، این پیشرفت موجب پویایی توافق مارس گذشته برای تبادل اسرا می‌شود و تنها نکته باقی مانده فشار ائتلاف بر مزدوران یمنی مأرب است تا نام اسرای در بازداشت خود را وارد فهرست تبادل اسرا کنند تا این موضوع به پایان برسد.
مرتضی عبدالقادر، رئیس کمیته امور اسرا در صنعاء گفت: این دیدار نتایج مثبتی داشت، بخش زیادی از مشکلات مرتبط به پرونده اسرا یا مشکلات فهرست اسرا که میان ما و عربستان وجود داشت حل شد البته هنوز مشکلات و موانعی با طرف‌های مزدور یمنی وجود دارد، ما در این باره با هیئت عربستانی صحبت کرده ایم و آنان نیز وعده داده اند این مشکلات را حل خواهند کرد.
خبرنگار المیادین در ادامه، گفت: صنعاء برای پایان دادن به طرح تبادل اسرا که بر اساس آن بیش از دوهزار اسیر از دو طرف آزاد خواهند شد، آماده است، اما هنوز زمانی برای اجرای طرح تبادل اعلام نشده است، کارشناسان معتقدند، این طرح تا به الان به دلیل لجبازی‌های ائتلاف و عناصر هوادار آنان و همچنین به دلیل اینکه به جای نگاه انسانی، از این موضوع بهره برداری سیاسی می‌شود، به مدت شش ماه عقب افتاده است.
نورالدین العزعزی رئیس شورای حقوق و آزادی‌های یمن در صنعاء گفت: موضوع اسرا کاملا موضوعی انساندوستانه است، آنانکه در این زمینه می‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند سازمان‌های بشردوستانه اند، یکی از اصلی‌ترین این سازمانها، صلیب سرخ است، اما در موضوع یمن همه چیز متفاوت است، این موضوع در یمن به طرز عجیبی مورد بهره برداری قرار گرفت و از یک موضوع انساندوستانه به موضوعی سیاسی تبدیل شده است.
خبرنگار افزود: بر اساس آنچه که صنعاء​ اعلام کرده است، این توافق شامل اسرای وابسته به کشور‌های ائتلاف و طرف‌های یمنی هوادار ائتلاف می‌شود در نتیجه نمی‌توان تنها بخشی از توافق یعنی اسرای عربستانی را آزاد کرد.
پس از تبادل دیدار‌ها میان صنعاء و ریاض جهت حل مشکلات باقی مانده، که موجب احیای پرونده اسراست، می‌توان در روز‌های آتی شاهد آزادی دو هزار و دویست اسیر از دو طرف بود.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8259971/پیشرفت-در-مذاکرات-تبادل-اسرا-میان-صنعا-و-ریاض

دکمه بازگشت به بالا