اخبار ورزشی

چرخش بودجه از نفت به مالیات/ خیز ایران برای تصاحب بازار ۲۰ میلیاردی روسیه

چرخش بودجه از نفت به مالیات/ خیز ایران برای تصاحب بازار ۲۰
میلیاردی روسیه
۰۰:۱۰ – ۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۰ – ۲۵ مهر ۱۴۰۱ روزنامه‌های اقتصادی ۲۵ مهر

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8260739/چرخش-بودجه-از-نفت-به-مالیات-خیز-ایران-برای-تصاحب-بازار-۲۰-میلیاردی-روسیه

دکمه بازگشت به بالا