اخبار فضای مجازی

کاهش مدت تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای

کاهش مدت تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای
 در جلسه امروز کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا موضوع تمدید تعلیق یکساله کمیته صدور مجوز فدراسیون فوتبال کشورمان که به تصویب کمیته صدور مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیده بود، مطرح شد.
در این میان با اعتراض صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال ایران در نهایت مدت این تعلیق از یکسال به دوماه کاهش یافت و برنامه‌های آتی مربوطه در این مورد بررسی و تصمیم گیری صورت پذیرد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8261127/کاهش-مدت-تعلیق-کمیته-صدور-مجوز-حرفه‌ای

دکمه بازگشت به بالا