اخبار فضای مجازی

آرای کمیته وضعیت بازیکنان/ حکم ۴ میلیاردی علیه نفت

آرای کمیته وضعیت بازیکنان/ حکم ۴ میلیاردی علیه نفت
کمیته بازیکنان آرای خود را در خصوص پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.
با توجه به شکایت رضا رحیمی ورزقانی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۳۲ ریال بابت اصل قرارداد و مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۲۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
در پی شکایت عبدالصمد احمدی از باشگاه خوشه طلایی ثنا ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۷۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۹۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
در پرونده شکایت غلامرضا زمان پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
با توجه به شکایت محمد حیدری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8261160/آرای-کمیته-وضعیت-بازیکنان-حکم-۴-میلیاردی-علیه-نفت

دکمه بازگشت به بالا