اخبار ورزشی

برای خرید میگو چقدر هزینه کنیم؟

برای خرید میگو چقدر هزینه کنیم؟
۱۵:۰۰ – ۲۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰ – ۲۶ مهر ۱۴۰۱  

نام کالا 
قیمت (تومان)
میگو پلویی منجمد سایز 81-100 بیستون – 200 گرم
۷۳,۰۰۰
میگو سایز 90-71 بیستون – 200 گرم
۶۴,۰۰۰
میگو منجمد تحفه – 200 گرم
۶۹,۶۰۰
فیله میگو مه پروتئین سایز 100 – 150 وزن 400 کرم

میگو منجمد پلویی بیستون – 500 گرم
۷۰,۰۰۰
میگو پلویی شارین – 500 گرم
۱۱۹,۰۰۰
فیله میگو رگ گیری شده زر افشان جنوب سایز 50-61 – 400 گرم
۱۸۴,۰۰۰
میگو منجمد تحفه سایز 90-70 – 500 گرم
۱۹۸,۰۰۰
میگو شارین سایز 71-90 – 500 گرم
۱۹۸,۰۰۰
میگو منجمد تحفه سایز 50-41 مقدار 500 گرم
۲۴۸,۰۰۰
میگو سایز 50-41 پمینا – 500 گرم

فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین – 800 گرم

فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز 51-60 – 800 گرم

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8260471/برای-خرید-میگو-چقدر-هزینه-کنیم

دکمه بازگشت به بالا