اخبار فضای مجازی

کاظمی سرپرست فدراسیون گلف شد

کاظمی سرپرست فدراسیون گلف شد
با اتمام دوره 4 ساله مدیریت حمید عزیزی، محمد کاظمی از کارمندان وزارت ورزش به عنوان سرپرست فدراسیون گلف معرفی شد.
بدین ترتیب تا زمان برگزاری انتخابات محمد کاظمی فدراسیون گلف را اداره خواهد کرد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8262461/کاظمی-سرپرست-فدراسیون-گلف-شد

دکمه بازگشت به بالا