اخبار ورزشی

چه مشوق های برای الگوی کشت در نظر گرفته شده است؟

چه مشوق های برای الگوی کشت در نظر گرفته شده است؟
 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از کمک یارانه‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین‌های زراعی خود رعایت کنند خبر داد و گفت: این مشوق‌ها امسال از منابع داخلیِ وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می‌شود.قربانی گفت: مشوق‌های الگوی کشت شامل یارانه کود شیمایی، یارانه بذر، یارانه تسهیلات اعتباری، کمک‌های فنی و اعتباری و تخفیفات بیمه‌ای است. در این یارانه حتی ۵۰ درصد بخشودگی آب بها و ۵۰ درصد نیز برای میزان ارتقای بهره وری برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.او گفت: کشاورزانی که از سبد الگوی کشت استفاده کنند تخفیف‌های ویژه‌تری دریافت می‌کنند. تخفیفات بیمه ویژه برای تک محصول، راهبری و سبب محصول راهبردی است برای مثال کشاورزی که در زمین زارعی خود یک محصول کشت کند اگر ۲۰ درصد بیمه تخفیف دریافت کند، کشاورزی که چند محصولی است ۴۰ درصد تخفیف بیمه در نظر گرفته شده است.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8263445/چه-مشوق-های-برای-الگوی-کشت-در-نظر-گرفته-شده-است

دکمه بازگشت به بالا