اخبار ورزشی

کسری ۶۰۰ هزار متر مکعب ذخایر منابع آبی در تهران

کسری ۶۰۰ هزار متر مکعب ذخایر منابع آبی در تهران
سرایی گفت: در حال حاضر بررسی های کنترل حجم مخازن آب حاکی از آن است که میزان مصرفدر تهران امروز به هزار ۲۰۰ لیتر  رسیده است. نسبت به مدت مشابه بیش از هزار لیتر افزایش داشته است.
به گفته مدیر مرکز کنترل آب تهران  ۸۲۷ هزار متر مکعب ذخیره آب  مخازن در تهران  است که بررسی های حاکی از آن است که  ۶۰۰ هزار متر مکعب کسری آب در تهران داریم و  با افزایش مصرف حجم آب مخازن رو به نزول است.
او می گوید:  برای گذر از این بخش نیاز به صرفه جویی ۲۰ درصد است و با توجه به آنکه سومین دوره خشکسالی را می گذاریم کاهش زمان استحمام و شستشوی غیر ضروری لازم است که اجرایی شود.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8264204/کسری-۶۰۰-هزار-متر-مکعب-ذخایر-منابع-آبی-در-تهران

دکمه بازگشت به بالا