اخبار ورزشی

وزارت ارتباطات پاسخگوی وصل شدن یا عدم وصل دستگاه های دولتی به پنجره ملی دولت هوشمند نیست

وزارت ارتباطات پاسخگوی وصل شدن یا عدم وصل دستگاه های دولتی
به پنجره ملی دولت هوشمند نیست
اتصال به پنجره خدمات هوشمند دولت الکترونیک یکی از مهم ترین سیاست های دولت بوده که رئیس جمهور هم همواره بر اجرایی شدن آن تاکید بسیار زیادی داشته است و مقرر شده بود که پایان شهریور تمامی دستگاه ها به این پنجره خدمات هوشمند متصل شوند اما با توجه به آنکه در آن مهلت قانونی تعداد زیادی از دستگاه ها متصل نشدند این مهلت یک ماه دیگر تمدید و اعلام شد که تا پایان مهر ماه دستگاه ها فرصت دارند به این پنجره خدمات متصل شوند که بررسی ها نشان می دهد هنوز بسیاری از دستگاه ها متصل نشده اند.
براساس این گزارش یکی از سیاست‌های رسانه ملی ارائه خدماتی است که در جهت ارائه منفعت به مردم باشد که یکی از آنها پنجره خدمات هوشمند دولت الکترونیک است که اتفاق بزرگی در ارائه خدمات غیر حضوری به مردم است.
به طور مثال یک فردی با دستگاه های مختلف ارتباط دارد و هر بار باید برای گرفتن  مجوز و یا خدمات  به دستگاه های مختلف مراجعه کند و برای ارائه هر مدرکی حضوری مراجعه کند.
پنجره ملی قابلیت آن را دارد که با یک بار احراز هویت وارد یک درگاهی می شوید که به خدمات ۱۳۵ یا ۱۷۳ دستگاه اجرایی بدون احراز هویت مجدد دسترسی دارید و به صورت کامل می توانید سوابق خود از جمله سابقه مالیاتی  خود را ببنید و یا اگر درخواستی دارید می توانید انجام دهید.
این اقدام یک تحول بسیار بزرگ در خدمت رسانی به مردم به شمار می رود.
سیاست رسانه ملی آن بوده که این موضوع پیگیری شود تا به نتیجه نهایی برسد.
متاسفانه وزارت ارتباطات خود متولی این داستان است همکاری خوبی نداشته و انتظار داشته ایم که امروز مهلت به پایان رسیده است یک کارویژه ای داشته باشیم که تا پایان روز دستگاه های که مکلف بوده و هنوز متصل نشده بر روی آنتن بیاوریم و پاسخ گو باشند که چرا هنوز به این تکلیف قانونی نپیوستند.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8265533/وزارت-ارتباطات-پاسخگوی-وصل-شدن-یا-عدم-وصل-دستگاه-های-دولتی-به-پنجره-ملی-دولت-هوشمند-نیست

دکمه بازگشت به بالا