اخبار فرهنگی هنری

آیین رونمایی از طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران برگزار شد

آیین رونمایی از طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران برگزار
شد
محسن برمهانی معاون سیما در مراسم آیین طرح تحولی مدرسه ایران گفت: این طرح از اول مهرماه اجرا شده است. مدرسه تلویزیونی یک مدرسه مجازی شبیه‌سازی شده نیست. در تلویزیون بعد سرگرمی و جذابیت مطرح است. وقتی موضوعی مثل آموزش را درقاب تلویزیون بیاوریم حتما باید با عنصر سرگرمی آمیخته‌اش کنیم تا بیننده به آن جذب شود. طرح تحولی حرکت به سمت جذابیت و سرگرمی است وقتی مخاطب به سمت رسانه سراریز شود و افزایش یابد و بچه‌های بیشتری از آن استفاده کنند، ما به عدالت آموزشی دست پیدا خواهیم کرد.
معاون سیما عنوان کرد: دو توقع از دست‌اندرکاران و ایجاد کنندگان این طرح دارم که شبکه‌های تلویزیونی یک هم‌افزایی با تلوبیون و فضای مجازی داشته باشند و متوسطه دوم را سریع‌تر اضافه کنند که هر ۱۲ پایه را با هم در مدرسه تلویزیونی ایران داشته باشیم.
در حال تکمیل….

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8266483/آیین-رونمایی-از-طرح-تحولی-مدرسه-تلویزیونی-ایران-برگزار-شد

همچنین بررسی کنید
نزدیک
دکمه بازگشت به بالا