اخبار فضای مجازی

مدیرعامل و مدیر یک باشگاه فوتبال نقره داغ شدند

مدیرعامل و مدیر یک باشگاه فوتبال نقره داغ شدند
بنابراعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حسب گزارش مقام های رسمی مسابقه بین تیم های ون پارس اصفهان و استقلال خوزستان از سری رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد، تخلفاتی از سوی احمد تحصیری، مدیرعامل، مسعود حاج فروش، مربی و همچنین صمد ابدال، منتسبین باشگاه ورزشی ون پارس اصفهان منعکس شده است.
از آنجائیکه تخلفات حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از رفتار غیر ورزشی و بدرفتاری با مقام رسمی مسابقه در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبردگان از ورود به تمامی ورزشگاه های فوتبال کشور محروم بوده و لازم است دفاعیات کتبی خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کنند.
رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8268118/مدیرعامل-و-مدیر-یک-باشگاه-فوتبال-نقره-داغ-شدند

دکمه بازگشت به بالا