اخبار فرهنگی هنری

سروده جدید افشین علا درباره حوادث اخیر

سروده جدید افشین علا درباره حوادث اخیر
بگو به امین…به رغم زخم زبان‌ها به غم، عنان ندهمز کف، قرار خود از طعن طاعنان ندهمرفیق عهدشکن! از تو کمترم آریاگر که بر سر پیمان خویش جان ندهماگر چه صورتم از سیلی خودی سرخ استچراغ سبز به بیگانگان نشان ندهمبه خیمه گه چو شبیخون بی‌امان زده خصمز تیربار کلامم به او امان ندهمبه رغم این همه تحریم، پیش چشم عدوز بیم، پرچم تسلیم را تکان ندهمسبک سرانه چو پیران طالب تمجیدزمام عقل به تأیید هر جوان ندهمبس است خوردن نیش از شکاف‌ها یک باردوباره در دهن مار، امتحان ندهمرهین باور خویشم! هر آن چه خواهی گوکه دل به خشم و خوشایند این و آن ندهمبه رغم تازه به دوران رسیدگان حریصمقام فقر به سرمایه جهان ندهمزمین اگر همه دشمن شود، بگو به «امین»که دست زخمی او را به آسمان ندهمافشین علا- مهر ۱۴۰۱

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8268534/سروده-جدید-افشین-علا-درباره-حوادث-اخیر

همچنین بررسی کنید
نزدیک
دکمه بازگشت به بالا