اخبار فضای مجازی

معرفی فرنگی کاران حاضر در قابت‌های جام جهانی

معرفی فرنگی کاران حاضر در قابت‌های جام جهانی
در رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی ۶ تیم ایران، صربستان، ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان و منتخب جهان حضور دارند که در دو گروه ۳ تیمی با هم به رقابت می‌پردازند و تیم‌های اول هر گروه به دیدار فینال و تیم‌های دوم نیز راهی دیدار رده بندی می‌شوند.
تیم کشورمان در این رقابت‌ها با تیم‌های ترکیه و قرقیزستان همگروه است که تیم ایران در نخستین دیدار از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۴ آبان ماه به مصاف تیم ترکیه می‌رود.
ترکیب تیم‌های حاضر در این مسابقات به شرح زیر است:
ایران:۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز – مهدی جواهری۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد – پویا ناصرپور۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی – سعید اسماعیلی۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی – حجت رضایی۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی – محمدرضا رستمی۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری – عارف حبیب اللهی۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی – محمدحسین محمودی۸۷ کیلوگرم: ابوالفضل چوبانی – حمیدرضا بادکان۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی – محمد نصرتی۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی – فردین هدایتی
ترکیه:۵۵ کیلوگرم: اکرم اوزتورک – موهامت جاکایر ۶۰ کیلوگرم: کرم کمال – موکرمین آکتاس ۶۳ کیلوگرم: احمت اویار۶۷ کیلوگرم: مورات فیرات۷۲ کیلوگرم: سلجوق جان ۷۷ کیلوگرم: یونس امره باشار – یوکسل سارجیجک ۸۲ کیلوگرم: برهان آکبوداک ۸۷ کیلوگرم: علی جنگیز ۹۷ کیلوگرم: متهان باشار – مصطفی اولجان۱۳۰ کیلوگرم: عثمان ایلدیریم
قرقیزستان:۵۵ کیلوگرم: اولان موراتبک اولو۶۰ کیلوگرم: نورموخامت عبداله یف ۶۳ کیلوگرم: کالی سلیمان اف ۶۷ کیلوگرم: خالمورات ابراگیموف ۷۲ کیلوگرم: عادیلخان نورلانبکوف ۷۷ کیلوگرم: علیبک تالانتبکوف ۸۲ کیلوگرم: کالدین آسیکیف ۸۷ کیلوگرم: آزات سالیدینوف ۹۷ کیلوگرم: اوزور ژولژوپبکوف ۱۳۰ کیلوگرم: ارلان ماناتبکوف
آذربایجان:۵۵ کیلوگرم: الدانیز عزیزلی – ابراهیم نوراله یف۶۰ کیلوگرم: موراد ممدوف – نیهات ممدلی ۶۳ کیلوگرم: طالح ممدوف – زیا باباشوف۶۷ کیلوگرم: حسرت جعفرف – نماز رستم اف ۷۲ کیلوگرم: اولو غنی زاده – گوربان گوربانوف ۷۷ کیلوگرم: سانان سلیمان اف – الجان ممدوف ۸۲ کیلوگرم: رفیق حسین اف – نصیر حسن اف ۸۷ کیلوگرم: لاچین، ولی اف – موراد احمدیف ۹۷ کیلوگرم: عاریف نیفت اله یف – ضمیر ماگمدوف۱۳۰ کیلوگرم: صباح شریعتی – بکا کاندلاکی
صربستان: ۵۵ کیلوگرم: سابولیک لوسونس۶۰ کیلوگرم: الکساندر براروف – سبساستین کولومپار۶۳ کیلوگرم: استفان لیسویچ – پریکا دیمیتریویچ۶۷ کیلوگرم: سباستیان ناد ۷۲ کیلوگرم: الکسا ارسکی – مته نمس۷۷ کیلوگرم: الکسا ایلیچ۸۲ کیلوگرم: میلوس پروویچ – ویکتور نمس ۸۷ کیلوگرم: زارکو دیکوف۹۷ کیلوگرم: میهایل کاجایا۱۳۰ کیلوگرم: سابولس هوروات
منتخب جهان:۵۵ کیلوگرم: نوگزاری تسورتسومیا (گرجستان)۶۰ کیلوگرم: آیدوس سلطانگالی (قزاقستان)۶۳ کیلوگرم: لری آبولادزه (گرجستان)۶۷ کیلوگرم: جونی ختسوریانی (گرجستان)۷۲ کیلوگرم: آندری کولیک (اوکراین)۷۷ کیلوگرم: زولتان لیوای (مجارستان)۸۲ کیلوگرم: جالگاسبای بردیموراتوف (ازبکستان)۸۷ کیلوگرم: تورپان بیسلطان اف (دانمارک)۹۷ کیلوگرم: کیریل میلوف (بلغارستان)۱۳۰ کیلوگرم: مانتاس کانیستاتاس (لیتوانی)

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8271671/معرفی-فرنگی-کاران-حاضر-در-قابت‌های-جام-جهانی

دکمه بازگشت به بالا