اخبار فرهنگی هنری

برهم زدن وحدت ملی هدف دشمنان است

برهم زدن وحدت ملی هدف دشمنان است
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شصتمین آیین تجلیل از دانش آموزان منتخب جایزه البرز گفت: آینده ایران اسلامی به دست دانش آموزان عزیز کشور رقم خواهد خورد و کشور تبدیل به ایران قوی در تمامی عرصه ها خواهد شد ، دشمنان ما با ترفندهای مختلف به دنبال دلسردی و ایجاد نا امیدی بین ملت ایران عزیز هستند.
به گفته اسماعیلی ، نزاع مهم ما در عرصه امید و ناامیدی است، دشمنان ایران مخالف وحدت ملی هستند و یاس و ناامیدی و ایجاد شکاف ملی، نسلی و مردمی را دنبال می کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دشمنان نطام دروغگو هستند و به ملت ایران دروغ می‌گویند و با تروریست رسانه‌ای به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی بین ملت ایران هستند.
اسماعیلی گفت: باید تلاش جدی صورت بگیرد وا محدوده فعالیت‌ها در مدار پیشرفت و گسترش قرار بگیرد ، ما خدمتگذاران جوانان هستیم و باید تلاش کنیم امید را در جامعه تزریق کرده و نشاط را گسترش دهیم.
وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: بسیاری از بزرگان کشور در دهه های قبل جایزه البرز را دریافت کرده اند ، مرحوم البرز به دنبال شکوفایی ایران و ایرانی بود که از خداوند برای ایشان علو درجات را مسئلت می کنم.
اسماعیلی گفت: وقف در فرهنگ اسلامی ما یکی از مهم ترین آموزه های فرهنگی و اجتماعی دین ما است که تبعات مختلف اقتصادی دارد.
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مفاهیم قرانی مهم ترین مترادفی که برای وقف می توان عنوان کرد مفهوم صدقه جاریه یعنی احسان که پایان ندارد است، زیرا تدوام دارد و متعلق به زمان و رویداد خاصی خاصی نیست و مانند یک چشمه جوشان است که گذر زمان آن را خاموش نخواهد کرد، همچنین ایران در حوزه وقف دارای فرهنگ غنی است و در جای جای کشورمان با این سنت حسنه روبرو هستیم.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8276471/برهم-زدن-وحدت-ملی-هدف-دشمنان-است

همچنین بررسی کنید
نزدیک
دکمه بازگشت به بالا