اخبار ورزشی

کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید/ بازگشت نوسان به بازار خودرو

کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید/ بازگشت نوسان به بازار
خودرو
۰۰:۲۴ – ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۲۴ – ۱۶ آبان ۱۴۰۱ روزنامه‌های اقتصادی ۱۶ آبان

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8276981/کاهش-فشار-مالیاتی-بر-بخش-تولید بازگشت-نوسان-به-بازار-خودرو

دکمه بازگشت به بالا