اخبار ورزشی

میزان مصرف لحظه ای آب تهران به ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه رسید

میزان مصرف لحظه ای آب تهران به ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه
رسید
ملکوتی گفت:براساس اطلاعات مرکز  ذخیره آب هم اکنون میزان مصرف آب به ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه رسیده که  میزان ورودی آب ها به سدهای تهران ۳۲هزار لیتر بر ثانیه است و حجم  ذخيره  آب سدهای تهران هم ۹۳۰ هزار متر مکعب بوده‌  و با حد مطلوب ۲۷۰ هزار متر مکعب فاصله داریم.
به گفته مدیردفتر بهره برداری از تاسیسات آبفای استان تهران  میزان مصرف با حجم ورودی آب ۸هزار لیتر بر ثانیه است و که این حجم اضافه مصرف را ذخیره در سدها استفاده می کنیم و با توجه به آنکه شاهد کاهش ۸۰ میلیون متر مکعب هستیم باید نسبت به سال گذشته‌  مصرف سرانه را کنترل کنیم.
او می گوید: در حال حاضر مصرف سرانه  آب در تهران ۲۳۰ لیتر است که با وضعیت مطلوب که ۱۳۰لیتر است فاصله زیادی داریم وباید با تغییر الگوی مصرف این کمبودها را جبران کنیم.
 

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8277439/میزان-مصرف-لحظه-ای-آب-تهران-به-۴۰-هزار-لیتر-بر-ثانیه-رسید

دکمه بازگشت به بالا