اخبار ورزشی

چشم انداز مثبت تجاری با اکو/ ضرورت تاب‌آوری بنگاه‌ها در بخش تولید

چشم انداز مثبت تجاری با اکو/ ضرورت تاب‌آوری بنگاه‌ها در بخش
تولید
۰۰:۲۲ – ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۲۲ – ۱۹ آبان ۱۴۰۱ روزنامه‌های اقتصادی ۱۹ آبان

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8279629/چشم-انداز-مثبت-تجاری-با-اکو-ضرورت-تاب‌آوری-بنگاه‌ها-در-بخش-تولید

دکمه بازگشت به بالا