اخبار فرهنگی هنری

ظلم ستیزی از مولفه های فرهنگ عمومی جامعه ایران

ظلم ستیزی از مولفه های فرهنگ عمومی جامعه ایران
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: هوشمندی جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ باعث شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی، جمع تخصصی و دبیر خانه تخصصی را برای مناسبات فرهنگ عمومی، به ویژه مناسبات و رفتار و سبک زندگی را ایجاد کند. این شورا به مثابه‌ی بازوی اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی متکفل رصد، پیمایش، برنامه ریزی و بهینه سازی مناسبات فرهنگ رسمی و عمومی شد.
به گفته امامی، فرهنگ عمومی مجموعه‌ای از ارزش‌های پذیرفته شده و تعیین شده در قالب زبان، مناسک، آداب، روابط و سبک زندگی است که مبتنی بر بنیاد‌های معقول و مشروع در یک جامعه قابل لمس است.
امامی گفت: فرهنگ عمومی فرهنگ عرف، زندگی اوساط الناس است، البته فرهنگ عمومی موضوع رشد، حرکت به سوی تقویت روح ملی و تضعیف روح ملی همیشه بوده و است.
وی افزود: فهم به موقع اقتضائات، تغییرات و ظرفیت‌های فرهنگ عمومی، تحولات و هویت ملی و تنوع فرهنگی و از همه‌ی این موارد مهم‌تر تطبیق با تغییرات ممکن و مطلوب و احتراز از عقب ماندن یا متسلب ماندن نسبت به تحولات فرهنگی جهان از مهم‌ترین ماموریت‌ها و رسالت‌های شورای فرهنگ عمومی بوده است که متاسفانه در ۱۵ سال اخیر با افول مواجه بود.
امامی گفت: دولت سیزدهم با درک راهبردی از فرهنگ و ضرورت تقویت مناسبات بین فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی و پیش گیری از ایجاد گسل‌های فرهنگی در زندگی اجتماعی با این شورا و مراکزش در استان‌ها مورد توجه جدی قرار داد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: لذا دولت در وظایف نظارتی، حمایتی، مشارکت آفرینی و هدایتی خود بر تعامل منطقی با مردم و بدنه‌ی عموم جامعه می‌تواند تسهیلگر رشد در فرهنگ عمومی جامعه باشد، بزرگترین وظیفه دولت اسلامی از باب اصل امر به معروف و نهی از منکر تسهیل رشد و تعالی در عرف موجود جامعه است.
او می‌گوید: فرهنگ عمومی عرصه تعامل و تلازم حق و تکلیف است، حقوق مردم و دولت، تکالیف مردم و دولت، تنظیم بهینه بین این دو یک رسالت بزرگ در هر نظام سیاسی است، اما مقدمه و بستر این تنظیم بین حقوق و تکالیف و عدم تشویش یا تنقیص در روابط بین حقوق و تکالیف وظیفه سترگ مصلحان فرهنگی جامعه است، آنچه که امروز در جامعه ما دیده می‌شود به نوعی بهم ریختگی تلازم و تعامل حق التکلیف در دو سوی حاکمیت و مردم است.
امامی گفت: مردمی که خود را فقط محق بدانند و به تکالیف خود در نسبت با جامعه و نظام رسمی مقید نباشد و یا دولتی که اولا پررنگ‌تر تکالیف خود را در قبال مردم و درک تغییرات و نیاز‌های مردم به خوبی انجام ندهند عرصه و مسیر گفتگو و تعامل بین فرهنگ رسمی و عمومی را بر خود می‌بندند و روز به روز شکاف بین فرهنگ رسمی و عمومی بیشتر خواهد شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: یکی از بزرگترین مولفه‌های فرهنگ عمومی جامعه ایران از دیرباز تا کنون عدالت خواهی و ظلم ستیزی بوده است، یکی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی احیای این مولفه سترگ هویت ملی و روح جمعی ایرانیان بوده و این ظلم ستیزی خود را در نفی استکبار مدرن و مقابله با مصادیق تام استکبار و زورگویی نشان داد.
به گفته امامی، با همه تفاوت‌ها و رویکرد‌هایی که وجود دارد که ما هر چه باشیم و هر رویکردی داشته باشیم همه ایرانی و ظلم ستیز هستیم و اجازه نخواهیم داد ولو به بهانه‌ی گفتگو و اعتراض درون خانواده، سلطه گر نامحرم به حریم حرم یعنی جامعه و نظام اسلامی ورود پیدا کند.
امامی گفت: رسانه‌هایی که مورد اعتماد نباشند جامعه را بی دفاع و بدون حریم تقدیم گرگ‌های رسانه‌ای خارج از خانواده می‌کنند که با تروریزم رباتیک اذهان و میدان افکار عمومی را به قتلگاه خونین تبدیل می‌کند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: بزرگترین چالش امروزی نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران مسئله اعتماد است که همه ما موظفیم به روش‌های مختلف و با بهره گیری از حرفه‌ای گرایی، استقلال گرایی و روایت اول اعتماد را به نظم رسانه‌ای جامعه برگردانیم.
او می‌گوید: رسانه‌هایی که اساسا هیچ خبرنگار و هیچ منبع موثقی در داخل کشور ندارند و صرفا یک ایدئولوژی و درخواست و سفارش سیاسی را باز تولید رسانه‌ای می‌کنند در شرایط تشویش افکار عمومی می‌توانند آثار بسیار منفی را بر سرمایه اجتماعی وارد کنند.
امامی گفت: امروز بزرگترین خدمت به سرمایه اجتماعی اصلاح اعتماد مردم و رژیم اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی است تا بتوانیم سرمایه اجتماعی را احیا و بر اساس آن هویت ملی خود را تقویت کنیم.
به گفته امامی، دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی در دوره‌ی جدید متاثر و هماهنگ با رویکرد مقام معظم رهبری نسبت به استقبال تحول رفتن و رویکرد بیانیه گام دوم، رویکرد مورد اعتماد و وثوق دولت تلاش خود را برای کاهش گسل‌ها و تضعیف دشمن ساخته میان فرهنگ عمومی، فرهنگ رسمی، فرهنگ نخبگانی جامعه انجام داده است و یکی از نمود‌های آن تصویب بیانیه‌های راهبردی در مسائل یا معما‌های لاینحل فرهنگی کشور بوده است.
امامی گفت: تقویت شورا‌های فرهنگ عمومی در استان‌ها، شهرستان‌ها و تاکید بر زیست بوم‌ها و تنوع فرهنگی، تصویب روز استان‌ها در تقویم ملی کشور، تاسیس قرارگاه باالفعل و چابک در عرصه‌های مهم سبک زندگی و سرمایه اجتماعی و تقویت امید از مهم‌ترین حرکت‌های دبیرخانه و شورا بوده است، اما از همه‌ی این‌ها مهم‌تر تحول در زبان و ابزار‌های کارآمد نظام فرهنگی جامعه است که با هماهنگی و انگیزه بخشی شورا در حال رخ دادن است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: ما عهد کرده ایم که پایایی و تحکیم ارزش‌های ایرانی اسلامی انقلابی را در عین شجاعت و جسارت نسبت به پویایی‌ها و درک تغییرات نسلی و عصری مورد توجه قرار بدهیم، به این فناوری و روش شناسیِ تعامل میان پویایی و پایایی رسیده ایم و بدون لکنت زبان از ارزش‌های ملی و مولفه‌های تحکیم بخش هویت نسلی صحبت می‌کنیم.
امامی گفت: توجه به نوجوان و کودک ایرانی، توجه به صنایع فرهنگی، رسانه ای، توجه تام به روزآوری آداب و مناسک، رسوم، جشن ها، اجتماعات مردمی و در راس آن اجتماعات و مناسکات اجتماعات مذهبی و معنوی مورد تاکید ما است که البته در قالب نضهت بازگشت به مسجد، بازگشت به خانه و محله رخ می‌دهد.
امامی گفت: معما‌هایی در حوزه فرهنگ و تحولات نسلی، جنسی و حتی عرصه‌های صنایع و رسانه‌های فرهنگی که ما تا پیش از این با سکوت یا عدم توجه و غفلت نسبت به آن‌ها یک مسیر را در فرهنگ عمومی و یک مسیر را در فرهنگ رسمی شاهد بوده ایم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: به نظر می‌رسد مشترکات بزرگ هویت ایرانیان اقتضای اجماع و انسجام فرهنگی بسیار بالایی دارد، و ما مبتنی بر این انسجام فرهنگی به دنبال مدیریت تحول و راهبری پویایی در عین تاکید بر پایایی در هویت ملی ایران هستیم.
امامی گفت: نقیصه و کمبود نظام فرهنگی ما خانواده زدایی، مسجد زدایی و محله زدایی از تربیت و فرهنگ بوده است، ما بر آن هستیم تا مسجد، خانواده و محله را احیا کنیم.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8280222/ظلم-ستیزی-از-مولفه-های-فرهنگ-عمومی-جامعه-ایران

همچنین بررسی کنید
نزدیک
دکمه بازگشت به بالا