اخبار ورزشی

حداکثر نیاز مرغ روزانه کشور ۶ هزار تن است

حداکثر نیاز مرغ روزانه کشور ۶ هزار تن است
آقای محمدرضا صدیق پور گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید جوجه یک روزه آبان به ۱۲۵ میلیون قطعه برسد که برای تولید مرغ این میزان جوجه ریزی باید تمهیداتی اندیشیده شود.
به گفته او، با توجه به کاهش سرانه مصرف مرغ، وزارت جهاد برای جوجه ریزی آبان باید تمهیداتی بیندیشد تا موضوع کاهش قیمت مرغ و جوجه و زیان مرغداران تکرار نشود.
صدیق پور می گوید: با وجود جوجه ریزی آبان، عرضه روزانه مرغ به ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن می رسد، درحالیکه حداکثر نیاز کشور ۶ هزار تن است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه نرخ کنونی هر قطعه جوجه را ۵ هزار تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: طی روزهای اخیر قیمت جوجه یکروزه روند نزولی در بازار داشته است.
بنابر آمار در مهرماه ۱۱۲ میلیون قطعه و آبان ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که اگر تمهیداتی برای روند افزایش جوجه ریزی اندیشیده نشود، در آینده نزدیک قیمت مرغ گوشتی کاهش می یابد که این امر منجر به افت جوجه ریزی در واحدهای مرغداری می شود.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8281872/حداکثر-نیاز-مرغ-روزانه-کشور-۶-هزار-تن-است

دکمه بازگشت به بالا