اخبار ورزشی

افزایش صادرات نفت عاملی برای کاهش کسری تجاری

افزایش صادرات نفت عاملی برای کاهش کسری تجاری
آقای وحید شقاقی شهری با بیان اینکه پنج عامل ایجاد تورم در کشور داریم‏، گفت: چهار عامل مربوط به ناترازی و یک عامل هم مربوط به انتظارات تورمی است.
 
به گفته او، ناترازی ارزی، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه ای و ناترازی عرضه و تقاضا در کنار انتظارات تورمی پنج عاملی هستند که موجب ایجاد تورم می شوند.
 
شقاقی شهری گفت: در موضوع کسری های بودجه، باید تلاش شود برای سال آینده یک بودجه با کسری حداقلی، شفاف با انضباط بالا داده شود که می‌تواند علامت مثبت باشد.
 
کارشناس اقتصادی به ناترازی نظام بانکی اشاره کرد وگفت: موضوع انضباط بانک‌ها، کنترل ترازنامه، کاهش دارایی ها، مقایسه فنی و دارایی های منجمد می‌تواند اثرگذار باشد و علامت مثبت مخابره کند. این اقدامات نشان می‌دهد که نظام بانکی در راستای رفع ناترازی عمل می‌کند که باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به آنها توجه کنند. 
 
به گفته او، این موضوع از دو زاویه، کاهش کسری های تجاری و کاهش کسری‌های حساب سرمایه، قابل تحلیل است.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت نفت، افزایش صادرات نفتی  و همچنین افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و به تبع آن افزایش صادرات غیر نفتی موجب شده کسری تجاری کشور کاهش پیدا کند، اگر نفت را هم اضافه کنیم امسال مازاد تجاری داریم که می‌تواند علامت مثبت را برای تراز ارزی کشور ایجاد کند. اما در موضوع حساب سرمایه همچنان خروج سرمایه داریم و این می تواند علامت منفی را برای بحث حساب ارزی ایجاد کند.
شقاقی شهری با بیان اینکه شکاف عرضه و تقاضا باید پر و تعادل بازار عرضه و تقاضا در اقتصاد ایجاد شود،گفت:  با عرضه به موقع و به هنگام و همچنین با کنترل شکاف عرضه و تقاضا سعی شود مازاد تقاضا در اقتصاد شکل نگیرد.
 
او درباره انتظارات تورمی  گفت: در هفته های اخیر عاملی که موجب شد قیمت دلار صعودی شود انتظارات تورمی بوده است، انتشار برخی اخبار موجب شد که التهاب در بازار ایجاد شود و قیمت دلار افزایش پیدا کند.
 
شقاقی شهری می گوید: پنج عاملی که اعلام شد هر کدام سهم و نقشی در اقتصاد ایران ایفا می کند که بخشی از این مدیریت با وزارت اقتصاد، بخشی با بانک مرکزی و بخشی هم فرابخشی است و دیگر سازمان‌ها در این اجزای تورمی نقش دارند.
 
به گفته او، اگر این ریشه‌ها را بتوانیم کاهش دهیم یا مدیریت کنیم، قادر خواهیم بود که از شدت التهابات و نااطمینانی ها بکاهیم و اجازه ندهیم روند تورم افزایشی باشد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8282277/افزایش-صادرات-نفت-عاملی-برای-کاهش-کسری-تجاری

دکمه بازگشت به بالا