اخبار ورزشی

 بسته حمایتی راهکار مطلوبی برای بیمه کردن سهام خُرد است

 بسته حمایتی راهکار مطلوبی برای بیمه کردن سهام خُرد
است
آقای محمد حسین فرهنگی  گفت:  بسته ۱۰ بندی دولت در حمایت از بازار سرمایه  راهکار مطلوبی برای بیمه کردن سهام خُرد در بازار بورس است، در قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت هم برای حمایت از سرمایه گذاران در بازار سرمایه مواردی پیش بینی شده است که می‌تواند به رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه کمک کند.
او می گوید: تدوین بسته حمایتی می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاران و سهامداران در بازار سرمایه دهد و فعالیت سرمایه گذاران را به سمت تولید سوق دهد.
او گفت: مجلس از هر اقدامی که به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک می کند حمایت و انتظار می‌رود دولت با تدوین این بسته حمایتی بتواند حمایت از بازار سرمایه را به درستی اجرایی و عملیاتی کند.در خصوص بیمه سهام سرمایه گذاران حقیقی نیز باید اشاره کرد افراد با این بیمه تا سقف ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنند، این اقدام سبب جمع آوری نقدینگی و رونق تولید در کشور می‌شود.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8283652/ بسته-حمایتی-راهکار-مطلوبی-برای-بیمه-کردن-سهام-خُرد-است

دکمه بازگشت به بالا