اخبار ورزشی

جنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شد

جنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه
شد
۰۰:۱۲ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۱۲ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ روزنامه‌های اقتصادی ۲۵ آبان

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8284394/جنگ-نابرابر-دولت-با-غول-تورم-بازار-خانه‌های-قدیمی-سکه-شد

دکمه بازگشت به بالا