اخبار ورزشی

شرکت‌های بورسی و فرابورسی بیش از ۸۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی صادر کردند

شرکت‌های بورسی و فرابورسی بیش از ۸۰ هزار صورت‌حساب
الکترونیکی صادر کردند
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان:
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ میلیون کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان ایجاد شده، گفت: در حال حاضر کلیه مودیان مالیاتی دارای کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان هستند.او گفت: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول آبان‌ماه ملزم به اجرای این قانون و صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند و شرکت‌های دولتی نیز از تاریخ اول دی ماه، مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی خواهند شد.برزگری اضافه کرد: تا تاریخ ۲۵ آبان ماه، شرکت‌های بورسی و فرابورسی، بالغ بر ۸۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده و همچنین تعداد ۳۵۹ هزار حافظه مالیاتی فعال توسط این شرکت‌ها ایجاد شده است.رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیل در اجرای این قانون، نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به ایشان اقدام نموده و اشخاص حقوقی دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به تناوب ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8285765/شرکت‌های-بورسی-و-فرابورسی-بیش-از-۸۰-هزار-صورت‌حساب-الکترونیکی-صادر-کردند

دکمه بازگشت به بالا