اخبار ورزشی

صادرات دام به بیش از ۸۰ هزار راس رسید

صادرات دام به بیش از ۸۰ هزار راس رسید
آقای افشین صدردادرس گفت: بنابر آخرین آمار بیش از ۸۰ هزار راس دام صادر شده و همچنان روند صادرات به کندی در حال انجام است.
او قیمت کنونی هر کیلو دام را ۷۴ تا ۷۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار، قیمت هر کیلو بره نر کشتاری درحد یک هزار تا ۲ هزار تومان افزایش داشته است.
صدردادرس می گوید: دام های صادراتی براساس توافق صادرکنندگان با دامداران قیمت گذاری می شود و با نرخ دامی که در بازار داخل عرضه می شود، متفاوت است.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بارها اعلام کرده ایم که هیچ رابطه منطقی بین قیمت گوشت و دام زنده وجود ندارد. براین اساس اظهارات برخی افراد مبنی بر آنکه صادرات دام منجر به افزایش قیمت شده است، صحت ندارد چرا که مازاد دام در برابر صادرات عدد قابل اعتنایی نیست.
به گفته صدردادرس، سال گذشته سرانه مصرف گوشت ۶ تا ۸ کیلوگرم اعلام می شد، امسال تحقیقات میدانی نشان می دهد که سرانه مصرف کاهش یافته است و بعضا گزارش هایی مبنی بر کاهش سرانه مصرف به نصف  سال قبل اعلام می شوداما قابل اتکا نیست و وزارت جهاد باید آمار دقیق اعلام کند.
 

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8286221/صادرات-دام-به-بیش-از-۸۰-هزار-راس-رسید

دکمه بازگشت به بالا