اخبار ورزشی

هشدار نارنجی برای افزایش غلظت آلاینده های جوی

هشدار نارنجی برای افزایش غلظت آلاینده های جوی
خانم کبری رفیعی کارشناس هواشناسی گفت: هشدار سطح نارنجی برای تداوم و تشدید پایداری هوا از  فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه صادر شده و بر اثر این تدوام شاهد  افزایش غلظت آلاینده ها وکاهش کیفیت هوا خواهیم بود.
او گفت: شهرهایی از جمله تهران و کرج درگیر این آلودگی هوا خواهند بود . افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت وضع هوا (در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها) از اثرات این آلودگی است‌.
او می گوید: باید کاهش تردد خودروها ،کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر عدم تردد غیرضروری برای تمام گروه‌ها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده ها تا حد بسیار ناسالم  را در دستور کار قرار دهند.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8287978/هشدار-نارنجی-برای-افزایش-غلظت-آلاینده-های-جوی

دکمه بازگشت به بالا