اخبار ورزشی

ویترین جدید آمار اقتصادی/ یک میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است

ویترین جدید آمار اقتصادی/ یک میلیارد یورو برای واردات خودرو
در نظر گرفته شده است
۰۰:۱۰ – ۰۳ آذر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۰ – ۰۳ آذر ۱۴۰۱ روزنامه‌های اقتصادی سوم آذر

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8290808/ویترین-جدید-آمار-اقتصادی-یک-میلیارد-یورو-برای-واردات-خودرو-در-نظر-گرفته-شده-است

دکمه بازگشت به بالا