اخبار ورزشی

کاهش فشار آب برای مدیریت مصرف در تهران اعمال می‌شود

کاهش فشار آب برای مدیریت مصرف در تهران اعمال می‌شود
آقای فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب گفت: هم اکنون در تهران مسئله کاهش فشار آب را داریم و یکی از سناریو‌های مدیریت مصرف آب شرب همین فشار آب شبکه است. در واقع رفتار‌های غیر منطقی که ممکن است مصرف کنندگان در بهره برداری در آب داشته باشند از این طریق کنترل می‌کنیم.
او در خصوص روند اعطای پاداش به مشترکان آب گفت: میزان آن مشخص است، اما هر تصمیمی برای اجرا شدن در دولت حداقل باید از هیئت وزیران مصوبه بگیرد. برای مثال تعرفه شرب هم از هیئت وزیران مصوبه گرفته است.
قاسم زاده گفت: قیمت گذاری آب انحصاری بوده و رقابتی نیست و دولت از ابتدا به یارانه در بخش آب پایبند بوده است و ما هیچ گاه با قیمت تمام شده بین مردم رقابت نمی‌اندازیم.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8298340/کاهش-فشار-آب-برای-مدیریت-مصرف-در-تهران-اعمال-می‌شود

دکمه بازگشت به بالا