اخبار بین المللی

آشفتگی و بحران در پرو

آشفتگی و بحران در پرو
تظاهرات گسترده سراسر پرو را فراگرفت. 
به نقل از الجزیره، تظاهرات در پرو پس از آن آغاز شد که پارلمان این کشور «پدرو کاستیلو» رئیس جمهور را برکنار و «دینا بولوآرته» معاون وی را به عنوان جانشین او انتخاب کرد.
«پدرو کاستیلو» رئیس جمهور پرو دیروز پارلمان را منحل کرد و «وضعیت فوق العاده» اعلام کرده بود.
کاستیلو که در پارلمان با استیضاح روبرو بود، یک «دولت اضطراری» ایجاد کرد، از سازماندهی مجدد وزارت عمومی، هیئت دادگستری ملی، قوه قضاییه و دادگاه قانون اساسی خبر داد و منع آمد و شد را اعمال کرد.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8302877/آشفتگی-و-بحران-در-پرو

دکمه بازگشت به بالا