اخبار ورزشی

دستیابی کشور به بازارهای صادراتی خودرو اتفاق می افتد

دستیابی کشور به بازارهای صادراتی خودرو اتفاق می افتد
توکلی گفت: قانون ساماندهی خودرو پیش بینی شده بود تا به طور مثال مصرف سوخت بصورت سبدی باشد یا برای کیفیت، راهکار‌هایی ارائه شود و این موارد تمام صنعت را در برمی گیرند و پیچیدگی‌های خاص و ذینفعان مختلفی دارند که کار تدوین آیین نامه را دشوار می‌کرد ضمن اینکه باید از نظرات نخبگان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کردیم.
وی ادامه داد: در قانون ساماندهی خودرو، ظرفیت‌های خوبی برای تغییر قوائد تولید و ایجاد جهش در صنعت خودرو پیش بینی شده است که با تصویب این آیین نامه‌ها در هیئت وزیران، تحول در صنعت خودرو رقم خواهد خورد و مباحثی نظیر افزایش میزان تولید، دستیابی به بازار‌های صادراتی و رقابت پذیری صنعت خودرو مهیا می‌شود.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8303736/دستیابی-کشور-به-بازارهای-صادراتی-خودرو-اتفاق-می-افتد

دکمه بازگشت به بالا