اخبار سیاسی

موافقت مجلس با اصلاحات طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه

موافقت مجلس با اصلاحات طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه
بودجه
 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر این شورا با اصلاحات عبارتی این طرح موافقت کردند.
براساس ماده واحده این طرح، ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح شد:
– ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود و شماره تبصره‌های فعلی آن به (۴)، (۵) و (۶) تغییر می‌یابد و سه‌تبصره به عنوان تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) به ماده مزبور و ماده (۱۸۰) قانون، الحاق می‌شود:
ماده ۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به‌ترتیب زیر به مجلس تقدیم کند:
 الف- ماده‌واحده مشتمل بر:
۱- احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور
۲- سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها از جمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی
۳- تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت
۴- فروض برآورد منابع و مصارف بودجه
دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده‌واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده‌باشد.
هیأت‌رئیسه موظف است پس از وصول این بخش، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در «سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس»، بارگذاری و به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌ها ارجاع نماید. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف پنج‌روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات ماده‌واحده به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال کند.
رسیدگی به کلیات ماده‌واحده در صحن مجلس مطابق بند «ج» ماده (۱۰۸) این قانون انجام می‌شود. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ده‌دقیقه استماع می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات ماده‌واحده به‌تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف هفت‌روز، ماده‌واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده‌واحده به‌تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات، پنج روز فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را در سامانه ثبت نمایند.
پس از آن هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع‌رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده حداکثر ظرف پنج روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهاد‌های نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ده روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهاد‌های واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی و گزارش آن را، در سامانه بارگذاری نماید.  
 پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌توانند ظرف سه روز پیشنهاد‌های خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان مطرح‌شدن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ابتداء پیشنهاد‌های کمیسیون‌ها و سپس پیشنهاد‌های نمایندگان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود. همچنین در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتداء به پیشنهاد‌های مربوط به منابع و سپس به سایر پیشنهاد‌ها رسیدگی می‌شود.
مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو‌ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید آن شورا به دولت ابلاغ می‌شود.
ب- جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه:
دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ قانون بخش اول بودجه، با رعایت احکام و سقف‌های مصوب موضوع بند «الف» این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه‌ای به‌گونه‌ای که ارقام تشکیل‌دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اصلی که فهرست آن توسط دولت احصاء و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در لایحه بودجه نیز ذکر می‌شود، باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد.
هیأت‌رئیسه موظف است بلافاصله پس از وصول این بخش، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه، بارگذاری و بخش‌های مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان پنج‌روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. پیشنهاد‌های نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های سیاستگذار، به‌تفکیک برنامه‌های عملیاتی آن‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
این بخش منحصراً مشتمل بر ارقام و اعداد جداول است و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهاد‌ها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد. ترتیب و زمان‌بندی رسیدگی به پیشنهاد‌های نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمان‌بندی مذکور در بند «الف» این ماده است.
چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده واحده یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید خود را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان یک روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق ثبت نمایند.
تبصره ۱- اعضای کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در جریان رسیدگی پیشنهاد جدید مطرح کنند. در صورت ضرورت، هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق می‌تواند کارگروه‌هایی را برای بررسی موضوعات معین تشکیل دهد. پیشنهاد آن کارگروه‌ها برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود.
تبصره ۲- جلسات کمیسیون تلفیق در محل صحن علنی مجلس تشکیل‌می‌شود و مشروح‌مذاکرات جلسات علنی آن کمیسیون انتشار می‌یابد. نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق نیستند می‌توانند بدون حق رأی در مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند و به‌عنوان موافق یا مخالفِ پیشنهاد‌هایی که مطرح می‌شود، اظهارنظر نمایند

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8307131/موافقت-مجلس-با-اصلاحات-طرح-بررسی-دو-مرحله‌ای-لایحه-بودجه

دکمه بازگشت به بالا