اخبار ورزشی

بانک‌ها اوراق گام را در طول زنجیره‌های مختلف تولید بکار گیرند

بانک‌ها اوراق گام را در طول زنجیره‌های مختلف تولید بکار
گیرند
۲۱:۲۸ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ۲۱:۲۸ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱ رئیس بانک مرکزی: صالح آبادی امشب در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها گفت: در راستای کاهش هزینه تامین مالی تولید، بانک‌ها اوراق گام را در طول زنجیره‌های مختلف تولید تا حلقه نهایی بکار گیرند.
 رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: با چرخش این اوراق در بازار پول و کاهش عرضه آنها در بازار سرمایه جهت تنزیل، فعالیت‌های مولد حمایت می شوند.
 

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8308783/بانک‌ها-اوراق-گام-را-در-طول-زنجیره‌های-مختلف-تولید-بکار-گیرند

دکمه بازگشت به بالا