اخبار سیاسی

رونمایی از سامانه موشکی «آرمان» و «آذرخش» + فیلم

منبع خبر : https://www.yjc.ir/fa/news/8670768/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

دکمه بازگشت به بالا