اخبار استان ها

نحوه برخورد با رانندگان حادثه ساز و محاسبه نمرات منفی

نحوه برخورد با رانندگان حادثه ساز و محاسبه نمرات
منفی
ایسنا/سیستان و بلوچستان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیستان و بلوچستان از نحوه برخورد بار انندگان متخلف در صورت ارتکاب به تخلفات حادثه ساز و محاسبه نمرات منفی رانندگان متخلف مطالبی بیان کرد.

به گزارش ایسنا- سرهنگ بزی عنوان کرد: برابر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که راننده مرتکب تخلفات بیست گانه حادثه ساز شامل سبقت و سرعت غیرمجاز،تجاوز به چپ، عبور از چراغ قرمز، عدم رعایت حق تقدم و … گردد بر اساس جدول نمرات منفی باراننده برخورد خواهد شد.
وی افزود: بر اساس بند اول ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه مجموع نمرات منفی راننده به 30 نمره منفی برسد گواهینامه وی به مدت 3 ماه توقیف می شود و مطابق با بند دوم در اثر ارتکاب تخلفات جدید در صورتی که 25 نمره منفی به راننده تعلق گیرد گواهینامه به مدت 6 ماه ضبط می گردد و برابر با بند سوم هرگاه پس از اعمال مقررات بند دوم 20 نمره جدید به راننده تعلق بگیرد گواهینامه وی ابطال خواهد شد.
رئیس راهنمایی ورانندگی انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: رانندگانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.
سرهنگ بزی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (1) و (2) و یکسال در بند (3) این ماده مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلا اثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول محسوب می شود.
انتهای پیام

سورس :
https://www.isna.ir/news/1401061008007/نحوه-برخورد-با-رانندگان-حادثه-ساز-و-محاسبه-نمرات-منفی

دکمه بازگشت به بالا